Alert: Content is protected!!
Toggle navigation

Model Medicom có thiết kế dạng mô-đun đơn giản, dễ dàng kết hợp với hạ tầng có sẵn và khả năng nâng cấp, mở rộng hệ thống sau này. Hệ thống cung cấp sự liên kết xuyên suốt giữa các thành phần hệ thống từ nút gọi, đèn báo cho đến trạm trực y tá và máy tính điều khiển trung tâm, nhờ đó có thể phát hiện lỗi phát sinh của từng thành phần và cảnh báo kịp thời. Các tín hiệu gọi đàm thoại, báo gọi y tá, gọi khẩn cấp, đặc biệt ngay cả trường hợp khẩn cấp trong khu vực nhà vệ sinh, được truyền trực tiếp đến trạm trực, kết hợp với đèn thông báo ở cửa phòng, cho phép nhân viên trực liên lạc và xử lý các yêu cầu báo gọi của bệnh nhân.