5 quy tắc để có cuộc họp thành công và hiệu quả

Người đăng: AdminNgày đăng: 08/11/2019

Các cuộc họp xưa nay vốn luôn phải “oan ức” chịu tiếng xấu là thủ phạm ngốn hết thời gian làm việc của dân văn phòng. Nhưng, bạn biết đấy, sự thật không phải vậy. Họp hành và thảo luận nhóm không bao giờ có thể chiếm hết thời gian làm việc nếu chúng ta thực hiện đúng cách.

Xem thêm Người đăng: AdminNgày đăng: 08/11/2019

Phân tích SWOT bản thân để cải thiện sự nghiệp

Người đăng: AdminNgày đăng: 07/01/2019

SWOT là viết tắt của Strength, Weakness, Opportunity và Threat, tức là Điểm mạnh, Điểm yếu, Cơ hội và Thách thức. Đây vốn là công cụ phân tích chuyên nghiệp để định vị về quá khứ, hiện tại và tương lai của một công ty. Nó giúp nhà lãnh đạo của các tổ chức có tầm nhìn mới mẻ về những gì đã làm tốt, những thách thức nằm ở đâu và con đường nào cần theo đuổi.

Xem thêm Người đăng: AdminNgày đăng: 07/01/2019

Quản lý thời gian hiệu quả và nâng cao năng suất

Người đăng: AdminNgày đăng: 22/09/2018

Bí quyết thực sự để trở thành người bán hàng giỏi nhất và tổ chức tiếp thị là sự lặp lại các kỹ năng cốt lõi cơ bản. Kỹ năng không được tạo ra bằng cách liên tục chuyển sang những điều mới. Kỹ năng được tạo ra bằng cách tập trung vào một ít điều nhưng làm cho nó liên tục.

Xem thêm Người đăng: AdminNgày đăng: 22/09/2018