Các giải pháp cho Phòng Mổ & Phòng Hồi Sức

Người đăng: adminNgày đăng: 22/06/2017

Xem thêm Người đăng: adminNgày đăng: 22/06/2017

Các giải pháp choHệ thống khí sạch áp lực dương

Người đăng: adminNgày đăng: 31/05/2017

Tư vấn thiết kế hệ thống khí sạch áp lực dương Tư vấn lựa chọn thiết bị cung cấp & thông số kỹ thuật phù hợp Thi công lắp đặt hệ thống khí sạch áp lực dương cho Phòng mổ, Phòng hồi sức tích cực, phòng ghép tủy ...

Xem thêm Người đăng: adminNgày đăng: 31/05/2017

Các giải pháp cho Hệ thống khí y tế trung tâm

Người đăng: adminNgày đăng: 31/05/2017

Xem thêm Người đăng: adminNgày đăng: 31/05/2017