Alert: Content is protected!!
Toggle navigation

Tập đoàn HT chuyên về thiết kế và cung cấp các hệ thống phòng cách ly tích cực có thể cung cấp giải pháp “AGEMA” như là giải pháp chuyển đổi nhanh bất kỳ dạng phòng nào trở thành phòng bệnh nhân Covid-19 để đảm bảo an toàn cho nhân viên y tế và hạn chế lây nhiễm trong bệnh viện.

HT Fast Track Conversion Kit

HT Fast Track Conversion Kit

Bộ KIT chuyển đổi phòng bất kỳ thành phòng bệnh nhân Covid-19