Bệnh viện Đa Khoa Tỉnh Bình Định

SAGOMED cung cấp và lắp đặt Hệ thống khí y tế của Hãng Beacon Medeas và Cryolor cho dự án Nhà mổ - Bệnh viện Đa Khoa Tỉnh Bình Định.