Bệnh viện Đa Khoa Vĩnh Đức

SAGOMED cung cấp Hệ thống trung tâm O2 của Hãng Beacon Medaes cho Bệnh viện Đa Khoa Vĩnh Đức, tỉnh Quảng Nam.
Thời gian thực hiện: 2012