Alert: Content is protected!!
Toggle navigation

Bộ xử lý không khí sạch chuyên dụng (Hygiene AHU) được thiết kế và phát triển để đảm bảo độ chính xác và chất lượng của chất lượng khí sạch bao gồm cả nhiệt độ, độ ẩm và áp lực nghiêm ngặt trong các khu vực quan trọng trong bệnh viện, nơi mà việc chống nhiễm khuẩn được đặt lên hàng đầu.