Alert: Content is protected!!
Toggle navigation

Bộ xử lý khí di động cung cấp giải pháp di dộng cho các khu cực nhạy cảm của bệnh viện khi không gian lắp đặt bị hạn chế. cùng với sự thuận lợi khi lắp đặt và sử dụng, bộ xử lý khí di động DOPAIR cung cấp độ sạch không khí đạt tới cấp độ sạch Class 1000 (FS 209 E) hoặc ISO 6 (ISO 14644-1).