Alert: Content is protected!!
Toggle navigation

Trong bệnh viện, cuộc chiến chống lại nhiễm khuẩn bệnh viện là một cuộc đấu tranh nhiều khó khăn, trong đó kiểm soát chống nhiễm khuẩn trong các phòng mổ, phòng hồi sức tích cực được coi là tối quan trọng. Ngoài chức năng kiểm soát nhiệt độ, độ ẩm giống như một hệ thống điều hòa không khí, mục đích chính của hệ thống khí sạch trong y tế nhằm cung cấp hệ thống thông khí sạch, kiểm soát nhiễm khuẩn trong các phòng mổ và phòng hồi sức.