Alert: Content is protected!!
Toggle navigation

Ống đồng y tế

Ống đồng y tế

SAGOMED là nhà nhập khẩu và phân phối ống đồng và cút nối Y tế của Kembla - Úc lớn nhất hiện nay với trữ lượng tồn kho lớn. Chúng tôi nhập khẩu và...
Cút nối ống đồng y tế

Cút nối ống đồng y tế

SAGOMED sử dụng & phân phối các cút nối y tế của Kembla đạt tiêu chuẩn Châu Âu BS EN 1254-5 cho tất cả các hệ thống khí y tế do chúng tôi thiết kế...
Nhãn dán đường ống khí y tế

Nhãn dán đường ống khí y tế

 Nhãn dán dành cho đường ống khí oxy, khí hút, khí air 4 bar, khí air 7 bar, khí CO2, N2O, khí AGS tuân theo tiêu chuẩn màu...