Các kỹ sư Sagomed hoàn thành khóa đào tạo về Hệ thống thiết bị phòng mổ

Các kỹ sư Sagomed hoàn thành khóa đào tạo về Hệ thống thiết bị phòng mổ của hãng Trumpf Medical - Germany