SAGOMED - Team Building 2022 Memorable Moments

Ngày 12/08 - 14/08 vừa qua, Công ty SAGOMED đã tổ chức chuyến đi Team building cho toàn thể nhân viên tại thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. 

Với chủ đề TEAM MAKE DREAMS dựa trên chương trình xây dựng văn hóa "7 thói quen hiệu quả" giúp toàn thể nhân viên SAGOMED hiểu rõ tầm quan trọng của sự hợp tác trong công việc là một trong kỹ năng quan trọng để thành công và vươn xa.